núi thần đinh quảng bình

Núi Thần Đinh Quảng Bình

Núi Thần Đinh là một trong những địa danh được người dân địa phương hương khói cúng bái quanh năm